14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 54g

Lov om tjenestemænd paragraf 54g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54g Dommen vedtages ved afstemning efter forudgående rådslagning. Rådslagningen og afstemningen sker mundtligt, og retsformanden stemmer altid sidst. I afstemningen deltager kun de dommere, som har overværet den mundtlige forhandling i dens helhed. De afgivne stemmer indføres i uddrag i stemmeafgivningsbogen.

•••

Stk. 2 Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

•••

Stk. 3 Udkast til dommen udarbejdes af retsformanden, hvorefter den endelige ordlyd vedtages af de deltagende dommere.

•••
profile photo
Profilside