14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 54c

Lov om tjenestemænd paragraf 54c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54c Sag anlægges ved indlevering af klageskrift til Tjenestemandsretten.

•••

Stk. 2 Klageskriftet skal indeholde

  • 1) parternes navn og adresse,

  • 2) klagerens påstand,

  • 3) en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

  • 4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig.

•••
profile photo
Profilside