Bøger, som nævner Tjenestemandsloven § 32

Praksis

- Side 303 -

...6(1) i beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at de er til hinder for en sådan national bestemmelse, hvorefter en tjenestemand, der har nået den alder, hvor han kan modtage alderspension, alene af denne grund ikke har ret til den rådighedsløn, som er beregnet til de tjenestemænd, der afskediges som følge af nedlæggelsen af deres stillinger.

Læs på Jurabibliotek