14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 26

Lov om tjenestemænd paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 De af kongen udnævnte tjenestemænd afskediges af kongen. Bekendtgørelse om delegation af Forsvarsministerens udnævnelses- og afskedigelseskompetence

•••

Stk. 2 Andre tjenestemænd afskediges af den minister, under hvem de hører, eller af den, han bemyndiger dertil. Dog kan uansøgt afsked kun foretages af ministeren.

•••
profile photo
Profilside