14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 16

Lov om tjenestemænd paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 En tjenestemand kan efter ansøgning fritages for at overtage et borgerligt, kommunalt eller regionalt ombud, når vedkommende minister finder det påkrævet af hensyn til tjenestens forsvarlige udførelse.

•••

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation fastsætter de nærmere regler for, i hvilket omfang eventuelle udgifter til tjenestens udførelse under en tjenestemands fraværelse som følge af et borgerligt, kommunalt eller regionalt ombud kan afholdes af forvaltningen.

•••
profile photo
Profilside