Bøger, som nævner Tjenestemandsloven § 11

Politiret (7. udg.)
Forfattere: Ib Henricson
Udgivelsesdato: 23. maj 2022
DJØF Forlag

4. Internationalt samarbejde

- Side 855 -

Politimanden er som følge af sin tjenestemandsfunktion forpligtet til at lade sig udsende eller udstationere på fremmed område. Efter tjenestemandslovens §§ 11 og 12 har han pligt til at forrette tjeneste i en sideordnet eller højere stilling, og pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, at...

Læs på Jurabibliotek