14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 54a

Lov om tjenestemænd paragraf 54a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54a Sager som nævnt i § 53, stk. 1, nr. 1, kan anlægges af og mod ministeren for offentlig innovation eller en eller flere af de i § 49 nævnte centralorganisationer. Sager kan endvidere anlægges af vedkommende minister efter forhandling med ministeren for offentlig innovation.

•••

Stk. 2 Sager som nævnt i § 53, stk. 1, nr. 2, kan anlægges af ministeren for offentlig innovation mod en eller flere af de i § 49 nævnte centralorganisationer. Centralorganisationerne kan ved Tjenestemandsretten anlægge sag mod vedkommende minister om, hvorvidt en sag om overtrædelse af § 10 hører under Tjenestemandsretten.

•••

Stk. 3 Der gælder ingen indskrænkning i parternes adgang til at lade møde for sig i Tjenestemandsretten ved rettergangsfuldmægtig.

•••
profile photo
Profilside