14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 31

Lov om tjenestemænd paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Inden en tjenestemand afskediges uden ansøgning, skal der, bortset fra de i § 29 nævnte tilfælde, gives såvel vedkommende centralorganisation som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt efter §§ 20-22.

•••

Stk. 2 Forud for enhver uansøgt afsked, bortset fra de i § 29 nævnte tilfælde, indhentes en udtalelse fra ministeren for offentlig innovation om tjenestemandens krav på pension. Det samme gælder ved ansøgt afsked, når afskedsansøgningen skyldes helbredsmæssige årsager.

•••
profile photo
Profilside