14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 28

Lov om tjenestemænd paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

•••

Stk. 2 For tjenestemænd ansat på åremål ophører ansættelsen i øvrigt ved åremålets udløb.

•••
profile photo
Profilside