Bøger, som nævner Tinglysningsloven § 50c

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

3.4.6.2. Tinglysningsproceduren

- Side 359 -

Bestemmelsen i TL § 50 c, stk. 6, giver mulighed for, at der kan sendes meddelelser om ændring af oplysninger i tinglysningsregistrene. I medfør af en sådan abonnementsordning vil brugere løbende kunne få tilsendt information om ændringer vedrørende bestemte dokumenter eller ejendomme. F.eks. kan aftales, at der gives meddelelse til kreditor på et...

Læs på Jurabibliotek