Bøger, som nævner Tinglysningsloven § 29b

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Overdragelse af pantebreve

- Side 378 -

TL§ 29 indeholder regler om, hvornår betaling i henhold til et tinglyst negotiabelt pantebrev kan ske med frigørende virkning til den ifølge tingbogen berettigede og til den, der har overdraget et sådant pantebrev, og bygger på de principper, som kendes fra gældsbrevslovens §§ 19-20. TL §§ 29 a-29 b overfører principperne i gældsbrevslovens § 21.

Læs på Jurabibliotek