Bøger, som nævner Tinglysningsloven § 29b

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Betingelser for skyldnerens betalingspligt

- Side 379 -

...skyldneren ved indfrielse af et digitalt negotiabelt pantebrev forlange pantebrevet aflyst, jf. TL § 29 a. Betales ordinære afdrag på et sådant pantebrev, kan skyldneren alene kræve særskilt kvittering, mens der ved ekstraordinære afdrag kan kræves en nedlysning af pantebrevets gæld svarende til det betalte ekstraordinære afdrag, jf. TL § 29 b, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek