Bøger, som nævner Tinglysningsloven § 28

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Underpant i løsøre

- Side 362 -

Et tinglyst, digitalt løsørepantebrev er kun negotiabelt, hvis det fremgår klart af pantebrevet, jf. tinglysningslovens § 42 g, stk. 3, og § 47, stk. 7. I så fald anvendes negotiabilitetsreglerne i tinglysningslovens §§ 27 a-31, se nærmere herom i kapitel 12.III.

Læs på Jurabibliotek