14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsloven § 50d

Lov om tinglysning paragraf 50d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. September 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50d Justitsministeren fastsætter efter drøftelse med Domstolsstyrelsen nærmere regler med henblik på at sikre, at oplysninger i tinglysningsregistrene ikke tilintetgøres, forvanskes eller uberettiget indføjes, slettes eller ændres, jf. § 20, § 42 g, stk. 2, § 47, stk. 9, og § 49 a, samt med henblik på at sikre, at oplysningerne ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab. Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet Bekendtgørelse om forskrifter for tinglysningssystemet

•••

Stk. 2 Domstolsstyrelsen fører tilsyn med tinglysningsregistrene. Domstolsstyrelsens afgørelser er endelige.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om dette tilsyn efter forhandling med Domstolsstyrelsen. Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

•••
profile photo
Profilside