14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tinglysningsloven § 50

Uddrag fra forarbejderne til tinglysningsloven § 50:

Til §§ 50 og 51.
I § 50 har man foretaget forskellige mindre Ændringer af formel Karakter. Da det selv efter Gennemførelsen af det for hele Riget fælles Tinglysningssystem maa anses for værende af Interesse at kunne drage Nytte af de i de sønderjydske Landsdele for Tiden ansatte Grundbogsføreres og Grundbogsdommers særlige Kendskab til det i de nævnte ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.