14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tinglysningsloven § 43

Uddrag fra forarbejderne til tinglysningsloven § 43:

Til § 43.
Da Henvisningen i 2. Linie til "gældønde Ret" her som andetsteds ikke er meget oplysende for Borgerne og Myndighederne, er det erstattet af det bestemtere "efter nedenstaaende1 Regler". I 3. Stk. har man i Lighed med Reglen i § 9, 3. Stk., tilføjet en Bestemmelse om. at Dokumentet øverst paa første Side skal angive Anmelderens Navn...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.