14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsloven § 42b

Lov om tinglysning paragraf 42b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42b Uanset modstående bestemmelse i et pantebrev kan kreditor ikke forlange kapitalen indfriet som følge af, at

  • 1) forfaldne skatter og afgifter eller forfaldne ydelser til andre panthavere er ubetalte,

  • 2) der foretages udlæg i ejendommen,

  • 3) ejendommen tages til brugeligt pant,

  • 4) der afholdes møde i anledning af en anmodning om tvangsauktion,

  • 5) skyldnerens bo tages under konkursbehandling, eller

  • 6) skyldnerens bo tages under behandling ved bobestyrer.

•••
profile photo
Profilside