Bøger, som nævner Tinglysningsafgiftsloven § 4

Omdannelse til kapitalselskaber – anvendelse af skuffeselskaber

- Side 156 -

...eller A/S, hvorefter virksomhedsomdannelsesloven ikke kunne finde anvendelse, fandt undtagelsesreglen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a ikke anvendelse. Der skulle derfor ske afgiftsberigtigelse efter tinglysningsafgiftslovens § 4 ved registrering af den pågældende andelsboligforening som adkomsthaver til ejendommen i stedet for boliginteressentskabet.

Læs på Jurabibliotek