14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 28

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. juni 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Til brug for kontrollen med afgiftens beregning og betaling skal registreringsmyndigheden på begæring meddele told- og skatteforvaltningen de oplysninger, som registreringsmyndigheden er i besiddelse af, til brug ved kontrollen med afgiftens betaling.

•••

Stk. 2 Registreringsmyndigheden giver told- og skatteforvaltningen oplysninger om forhold af betydning for afgiftskontrollen, som registreringsmyndigheden bliver opmærksom på i forbindelse med tinglysningen eller registreringen af ejer- og panterettigheder m.v. omfattet af loven.

•••
profile photo
Profilside