14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 20

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. juni 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Betales afgiften eller en del heraf ikke ved tinglysningen eller registreringen, jf. § 16, forhøjes det skyldige afgiftsbeløb med 5 pct., dog mindst 200 kr.

•••

Stk. 2 I de forhold, der er omfattet af § 5 a, stk. 5, opkræves der ikke afgift efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside