14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 7

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 For andre tinglysninger der ikke er omfattet af §§ 4- 6 a, udgør afgiften 1.750 kr., jf. dog § 8.

•••

Stk. 2 Udløser anmeldelsen tinglysning af flere rettigheder på en eller flere faste ejendomme eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.750 kr. for hver rettighedstype. Afgiften udgør dog 1.730 kr. for tinglysning af flere rettigheder omfattet af § 5 a.

•••

Stk. 3 Udløser anmeldelsen tinglysning af navne- og adresseændringer, udgør afgiften 1.750 kr. Dette gælder dog ikke, hvis anmeldelsen alene er begrundet i, at en af parterne, eller den, som skal modtage meddelelser om pantet, selv skifter navn eller ændrer adresse, uden at der sker et identitetsskift.

•••
profile photo
Profilside