14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 15

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Afgiftsfri er:

  • 1) Andre registreringer end omfattet af §§ 13 og 14, herunder registrering af adkomstændring ved selskaber m.v.s fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber.

  • 2) Registrering m.v. i Rettighedsregisteret over Luftfartøjer eller Nationalitetsregisteret af luftfartøj hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i § 10, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med registrering af ejerskifte af fly.

•••
profile photo
Profilside