14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tinglysningsafgiftsloven § 10

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tinglysningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1083 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Selv om en tinglysning er omfattet af § 4 eller § 5, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes alene en afgift på 1.730 kr.,  for tinglysning af:

  • 1) Ejerskifte eller pantsætning af fast ejendom mellem ægtefæller, der finder sted som følge af opløsning af formuefællesskab.

  • 2) Længstlevende ægtefælles indtræden i afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser.

•••

Stk. 2 Selv om en tinglysning er omfattet af § 4, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes kun en afgift på 1.730 kr.,  for tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder eller anerkendte trossamfund her i landet. Tilsvarende gælder tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, ligningslovens § 12, stk. 3, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder anvendelse, uanset om der overtages prioritetsgæld i ejendommen.

•••

Stk. 4 Stk. 2 og 3 finder anvendelse på gave i henhold til testamentarisk bestemmelse.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

•••
profile photo
Profilside