Tingbogsbekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Bekendtgørelse nr. 834 af 03. september 2009,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 02. september 2010, bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012, bekendtgørelse nr. 668 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 1601 af 23. december 2013, bekendtgørelse nr. 1538 af 09. december 2016, bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018, bekendtgørelse nr. 159 af 21. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 1642 af 29. juni 2021

§ 7

Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.