14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tingbogsbekendtgørelsen § 48

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 834 af 03. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Abonnementsordning
Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når der disponeres i tinglysningsmæssig henseende over fast ejendom.

•••

Stk. 2 Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre en eller flere bestemte faste ejendomme. Efter Tinglysningsrettens bestemmelse kan abonnementet begrænses til kun at vedrøre bestemte anmeldelsestyper, f.eks. pantsætninger, servitutter eller adkomst.

•••

Stk. 3 Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

•••

Stk. 4 Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

•••

Stk. 5 Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

•••
profile photo
Profilside