14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tingbogsbekendtgørelsen § 47

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 834 af 03. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Anmodning om oplysninger fra og udskrift af tingbogen skal angive den pågældende ejendoms matrikelbetegnelse, postadresse eller ejendomsstamnummer.

•••

Stk. 2 Udskrift af tingbogen vedrørende en fast ejendom kan omfatte de enkelte akter.

•••

Stk. 3 Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. om andet end adkomstoplysninger skal ud over de oplysninger, der er anført i stk. 1, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

•••

Stk. 4 Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 3, kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

•••
profile photo
Profilside