14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tingbogsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 834 af 03. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Et skøde kan tinglyses som adkomst enten betinget eller endeligt.

•••

Stk. 2 Ved tinglysning af betinget adkomst må skødet ikke være knyttet til andre betingelser end købesummens berigtigelse inden for en nærmere angiven frist.

•••

Stk. 3 Anmodning om endelig tinglysning af skødet sker ved påtegning på dokumentet.

•••
profile photo
Profilside