14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Timeshareloven § 2

Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af timeshareloven og bygger på lov nr. 102 af 15. February 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

•••

Stk. 2 Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.

•••

Stk. 3 Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.

•••
profile photo
Profilside