14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Timeshareloven § 14

Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af timeshareloven og bygger på lov nr. 102 af 15. February 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Før fortrydelsesfristen er udløbet, jf. §§ 9 og 10, må den erhvervsdrivende, en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende eller en kreditgiver som nævnt i § 12 ikke i forbindelse med aftaler som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren.

•••

Stk. 2 Ved formidlingsaftaler, jf. § 3, nr. 3, må den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende ikke kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren, før salget har fundet sted eller formidlingsaftalen på anden vis er bragt til ophør.

•••
profile photo
Profilside