Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 6

Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 56 -

Med tiltrædelseslovens § 6 etableres en kontrolmulighed for Folketinget vedrørende regeringens dispositioner og politik i Den Europæiske Union.2222. Se om den danske beslutningsprocedure i forbindelse med lovgivningsprocedurerne i Unionen nedenfor i kapitel 5, afsnit 4.

Læs på Jurabibliotek