Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 5

EU-Retten (8. udg.)
Forfattere: Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen
Udgivelsesdato: 07. jan 2022
DJØF Forlag

4.2. Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 56 -

Tiltrædelseslovens §§ 3 og 5 indeholder bestemmelser om unionsrettens gennemførelse i dansk ret. § 3 er en regel, som inkorporerer de EU-retlige regler, der efter deres eget indhold er umiddelbart anvendelige i national ret, som var gældende ved Danmarks tiltrædelse.

Læs på Jurabibliotek