Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 5

EU-Retten (8. udg.)
Forfattere: Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen
Udgivelsesdato: 07. jan 2022
DJØF Forlag

Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 56 -

...unionsrettens gennemførelse i dansk ret. § 3 er en regel, som inkorporerer de EU-retlige regler, der efter deres eget indhold er umiddelbart anvendelige i national ret, som var gældende ved Danmarks tiltrædelse.2121. Om umiddelbart anvendelige regler se nedenfor kapitel 6, afsnit 3.. Om umiddelbart anvendelige regler se nedenfor kapitel 6, afsnit 3.

Læs på Jurabibliotek