Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 4

- Side 191 -

...3, stk. 2, umiddelbart anvendelige i Danmark, i det omfang de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark.88. Tiltrædelseslovens §§ 2-4. § 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.§ 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 196 -

...principper i EU-retten eller til EUC’s bestemmelser. De mener således ikke, at dommen har nogen præjudikatværdi.ikke kan overføres til andre generelle principper i EU-retten eller til EUC’s bestemmelser. De mener således ikke, at dommen har nogen præjudikatværdi.2121.Tvarnø og Nielseni TfR 2017 s. 218-46 (afsnit 4.4.5).i TfR 2017 s. 218-46 (afsnit 4.4.5).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 209 -

...noget grundlag for at antage, at en dansk domstol vil være tilbageholdende med at anvende effektivitetsprincippet og princippet om medlemsstaters erstatningsansvar i dansk ret.) noget grundlag for at antage, at en dansk domstol vil være tilbageholdende med at anvende effektivitetsprincippet og princippet om medlemsstaters erstatningsansvar i dansk ret.

Læs på Jurabibliotek