Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 4

Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 57 -

...bestemmelser, hvilket for Danmarks vedkommende er grundlovens §§ 19 og 20.Såfremt institutionerne skal tildeles yderligere beføjelser, forudsætter det en traktatændring, der skal ratificeres i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige bestemmelser, hvilket for Danmarks vedkommende er grundlovens §§ 19 og 20.2424. Jf. ibid., sp. 4540.

Læs på JurabibliotekÆndring af tiltrædelsesloven i forbindelse med traktatændringer

- Side 59 -

...for EU som beskrevet ovenfor i kapitel 1 blevet ændret flere gange. Oprindeligt var det tanken med tiltrædelseslovens § 4, at bestemmelsen, der knytter sig til lovens § 2, kun skulle angive, hvilke traktater der var blevet vedtaget i henhold til grundlovens § 20. Senere ændredes praksis, og alle ændringer i traktatgrundlaget for EU nævnes nu i § 4.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...tiltrædelseslovens § 4 ved Maastrichttraktaten i 1992 og Amsterdamtraktaten i 1997. Folkeafstemninger, der knytter sig til EU, er blevet afholdt syv gange: 1972 i forbindelse med Danmarks tiltrædelse, 1986 om Fællesakten, 1992 om Maastrichttraktaten, 1993 om Edinburghafgørelsen (og Maastrichttraktaten), 1998 om Amsterdamtraktaten og 2000 om ØMU’ens tredje fase.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...med en pligt til præjudiciel forelæggelse af EU-retlige spørgsmål for EU-Domstolen, men suverænitetsafgivelsen er sket ved en særskilt lov om den fælles patentdomstol og dens traktatgrundlag nævnes ikke i tiltrædelseslovens § 4.3434. Jf. § 1, stk. 3, i lov nr. 551 af 2. juni 2014 og Aftale om en fælles patentdomstol, art. 21, EU-Tidende 2013 C 175/1.

Læs på JurabibliotekTiltrædelsesloven på prøve – Højesterets domme i sagerne Maastricht, Lissabon og Ajos

- Side 61 -

...konkret vurdering, at Lissabontraktatens ændringer i EU’s organisation ikke var af så fundamental karakter, at der reelt var tale om, at EU derved skiftede identitet. De organisatoriske ændringer var heller ikke i strid med forudsætninger eller betingelser i lovgrundlaget for tiltrædelsesloven og senere ændringslove.3838. Jf. UfR 2013.1451 H (1516).

Læs på Jurabibliotek