Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 4

4.2. Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

- Side 57 -

...rigets myndigheder, til Den Europæiske Unions institutioner i det omfang, det er fastsat i de i tiltrædelseslovens § 4 nævnte traktater. Omfanget af de overladte beføjelser fastlægges med en henvisning til de relevante traktater. Det skaber ikke problemer i forhold til grundlovens § 20, eftersom det følger af TEU art. 5, stk. 1 og 2, at Unionen i medfør...

Læs på Jurabibliotek4.3. Ændring af tiltrædelsesloven i forbindelse med traktatændringer

- Side 59 -

...for EU som beskrevet ovenfor i kapitel 1 blevet ændret flere gange. Oprindeligt var det tanken med tiltrædelseslovens § 4, at bestemmelsen, der knytter sig til lovens § 2, kun skulle angive, hvilke traktater der var blevet vedtaget i henhold til grundlovens § 20. Senere ændredes praksis, og alle ændringer i traktatgrundlaget for EU nævnes nu i § 4.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...traktatændringer vedrørende det EU-retlige samarbejde gennem lovgivning vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure. Grundlovens § 20 er anvendt i forbindelse med ændring af tiltrædelseslovens § 4 ved Maastrichttraktaten i 1992 og Amsterdamtraktaten i 1997. Folkeafstemninger, der knytter sig til EU, er blevet afholdt syv gange: 1972 i forbindelse...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...vedtages i overensstemmelse med grundlovens § 20. Den fælles patentdomstol har bl.a. forbindelse til det EU-retlige system med en pligt til præjudiciel forelæggelse af EU-retlige spørgsmål for EU-Domstolen, men suverænitetsafgivelsen er sket ved en særskilt lov om den fælles patentdomstol og dens traktatgrundlag nævnes ikke i tiltrædelseslovens § 4.

Læs på Jurabibliotek4.4. Tiltrædelsesloven på prøve – Højesterets domme i sagerne Maastricht, Lissabon og Ajos

- Side 61 -

...af grundlovens § 20 »nedad«, dvs. hvornår ændring af tiltrædelseslovens § 4 kan ske efter den almindelige lovgivningsprocedure. Højesteret fastslog, at der efter Danmarks overladelse af beføjelser til en mellemfolkelig organisation ikke skal iværksættes en ny procedure efter grundlovens § 20, når der sker ændringer i den mellemfolkelige myndigheds...

Læs på Jurabibliotek