Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 4

Højesterets dissens

- Side 73 -

Modsat hvad flertallet lagde vægt på i tiltrædelsesloven, så vurderede Scharling, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder måtte anses for at følge af de traktater mv., der er nævnt i tiltrædelseslovens § 4, sådan som disse traktater er fortolket af EU-Domstolen.

Læs på Jurabibliotek