Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 3

- Side 191 -

...3, stk. 2, umiddelbart anvendelige i Danmark, i det omfang de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark.88. Tiltrædelseslovens §§ 2-4. § 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.§ 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 193 -

Det er ikke helt klart i Højesterets afgørelse, om der er tale om en inkorporeringsproblematik knyttet til tiltrædelseslovens § 3 eller en problematik angående de overladte beføjelser knyt-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 198 -

...udvikling af generelle principper ikke stred imod grundlovens § 20.accepterede, at Domstolens udvikling af generelle principper ikke stred imod grundlovens § 20. accepterede, at Domstolens udvikling af generelle principper ikke stred imod grundlovens § 20.4 At danske domstole har benyttet en række af principperne med direkte virkning i deres jurisprudens.

Læs på Jurabibliotek