Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

- Side 191 -

...3, stk. 2, umiddelbart anvendelige i Danmark, i det omfang de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark.88. Tiltrædelseslovens §§ 2-4. § 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.§ 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 194 -

...tiltrædelsesloven til at opnå umiddelbar virkning i dansk ret.ikke er af rent teoretisk karakter, og at det derfor, når man anvender generelle EU-retlige principper, der efter EU-retten har direkte virkning i national ret, er relevant at undersøge og overveje, om principperne har den fornødne hjemmel i tiltrædelsesloven til at opnå umiddelbar virkning i dansk ret.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 204 -

...der argumenterer for, at det allerede ved vedtagelsen af Maastricht-traktaten var klart, at de principper, der blev kodificeret med TEU art. 6(3), kunne medføre virkninger i national ret. Dertil mener Højesterets flertal, at det ikke var forudsat, at EUC’s bestemmelser Dertil mener Højesterets flertal, at det ikke var forudsat, at EUC’s bestemmelser

Læs på Jurabibliotek