Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Realitetsprøvelserne

- Side 320 -

...af de i § 4 nævnte traktater mv., og bestemmelsen i § 3, stk. 1, i tiltrædelsesloven af 1972 fastsætter, at bestemmelser i de i § 4 nævnte traktater sættes i kraft i Danmark, i det omfang de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendelige i Danmark. Det er Maastricht-Traktatens søjle 1 (artikel G), der indeholder bestemmelser af denne karakter.«

Læs på Jurabibliotek

(...)

»Denne bestemmelse indebærer at Traktaten om Den Europæiske Union nævnes i § 4 i tiltrædelsesloven af 1972 og dermed bliver en af de traktater, som bestemmelserne i tiltrædelseslovens §§ 2 og 3 finder anvendelse på.«

Læs på Jurabibliotek