Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 1

EU’s traktatfastlagte kompetence

- Side 456 -

...generelle regel, der blev indsat i tiltrædelseslovens § 1, stk. 2, hvorefter regeringen kun kan tilslutte sig en overgang fra enstemmighed til kvalificeret flertal med Folketingets samtykke.55. Lov nr. 321 af 30. april 2008 om Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten.. Lov nr. 321 af 30. april 2008 om Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten.

Læs på Jurabibliotek