Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 1

4.1. Lovens vedtagelse

- Side 56 -

...overladelse af beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder, idet disse beføjelser ville blive overladt med vedtagelsen i Folketinget med flertallet på fem sjettedele. Folkeafstemningen ville vedrøre afslutningen af det traktatgrundlag, hvormed Danmark forpligtede sig over for de andre medlemsstater, svarende til bestemmelsen i tiltrædelseslovens § 1.

Læs på Jurabibliotek


4.2. Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de overladte beføjelser

Tiltrædelseslovens § 1 bestemmer, at tiltrædelsestraktaten kan ratificeres, og tiltrædelsesafgørelsen tiltrædes på Danmarks vegne. Folketinget gav herved med § 1 sit samtykke i henhold til grundlovens § 19, stk. 1, til, at regeringen kunne indgå de nødvendige traktater.

Læs på Jurabibliotek