Tiltrædelsesloven § 1

Denne konsoliderede version af tiltrædelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Lov nr. 447 af 11. oktober 1972,
som ændret ved lov nr. 259 af 28. maj 1984, lov nr. 352 af 04. juni 1986, lov nr. 281 af 28. april 1993, lov nr. 322 af 06. juni 1998, lov nr. 499 af 07. juni 2001 og lov nr. 321 af 30. april 2008

§ 1

Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2 Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab kan tiltrædes på Danmarks vegne.