14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tiltrædelsesloven § 1

Lov om Danmarks tiltrædelse af Den Europæiske Union paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tiltrædelsesloven og bygger på lov nr. 447 af 11. October 1972. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab kan ratificeres på Danmarks vegne.

•••

Stk. 2 Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab kan tiltrædes på Danmarks vegne.

•••
profile photo
Profilside