Tilsynsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af tilsynsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2024

§ 9

Er vilkår om samfundstjeneste fastsat ved en betinget dom, kan kriminalforsorgsområdet træffe bestemmelse om, at klienten som en del af samfundstjenesten skal deltage i et behandlings- eller uddannelsesprogram, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 4. Mindst to tredjedele af det fastsatte antal timer skal dog gennemføres som ulønnet arbejde, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 2.