14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilsynsbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1020 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Er vilkår om samfundstjeneste fastsat ved en betinget dom, kan kriminalforsorgsområdet træffe bestemmelse om, at klienten som en del af samfundstjenesten skal deltage i et behandlings- eller uddannelsesprogram, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 4. Mindst to tredjedele af det fastsatte antal timer skal dog gennemføres som ulønnet arbejde, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside