Tillægsloven § 2

Denne konsoliderede version af tillægsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov nr. 119 af 12. april 1957,
jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2013,
som ændret ved lov nr. 395 af 02. maj 2016

§ 2

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, hvorved genoptagelse nægtes, kan indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 2 Klagen indgives inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3 Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for Ankestyrelsen.