14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tillægsloven § 4

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tillægsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 § 25, stk. 1 og 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ophæves.

•••

Stk. 2 Såfremt en til erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre berettiget har valgt i stedet for at modtage erstatning i henhold til lov om forsikring som følge af ulykkestilfælde eller lov om krigsulykkesforsikring af 25. juli 1940 eller har modtaget erstatning i henhold til den ved tekstanmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1951-52 givne hjemmel, vil der desuagtet kunne ydes pågældende erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre. I sådan erstatning fradrages den tidligere i henhold til de nævnte love m.v. ydede erstatning. De nærmere regler herfor fastsættes af beskæftigelsesministeren.

•••
profile photo
Profilside