14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tillægsloven § 3

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tillægsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den yderligere invaliditetserstatning, der tillægges en skadelidt, bliver normalt at yde i form af en årlig rente, men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er dog berettiget til, når omstændighederne taler derfor, at bestemme, at erstatningen kapitaliseres.

•••

Stk. 2 Såfremt invaliditetsgraden ved sagens genoptagelse fastsættes til mindst 50 pct., vil der ved rentens fastsættelse være at bortse fra tidligere i henhold til § 28, stk. 1, 2. punktum, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ydet, kapitaliseret erstatning.

•••
profile photo
Profilside