14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tillægsloven § 2

Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tillægsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, hvorved genoptagelse nægtes, kan indbringes for Ankestyrelsen.

•••

Stk. 2 Klagen indgives inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

•••

Stk. 3 Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside