Tilladelsesbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af tilladelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelse nr. 538 af 17. maj 2023

§ 3

En tilladelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, medmindre andet er fastsat i tilladelsen.