14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 16

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Retssager om forhold omfattet af denne lov kan anlægges ved en ret her i landet, hvor der er værneting efter reglerne i retsplejelovens kapitel 22 om stedlig kompetence. Retssager om overførelse af ulovligt udførte kulturgenstande, der befinder sig i Danmark på tidspunktet for sagens anlæg, kan anlægges ved Københavns Byret, hvis der ikke er værneting efter reglerne i retsplejelovens kapitel 22.

•••
profile photo
Profilside