Tilbageleveringsloven § 15

Denne konsoliderede version af tilbageleveringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

Lov nr. 521 af 26. maj 2010

Andre bestemmelser
§ 15

Loven begrænser ikke krav om tilbagelevering eller overførelse af kulturgenstande efter almindelige regler om tilbagelevering eller overførelse eller efter regler, som er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning.