14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 10

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Overførelse af ulovligt udførte kulturgenstande
Den, der har erhvervet en ulovligt udført kulturgenstand, skal efter anmodning fra den stat, som den er ulovligt udført fra, jf. dog stk. 3, § 11 og § 13, overføre den til denne stat, hvis genstanden er af væsentlig kulturel betydning for denne stat, eller hvis udførsel af genstanden fra denne stat væsentligt forringer muligheden for

  • 1) den fysiske bevarelse af genstanden eller af dennes sammenhæng,

  • 2) opretholdelse af en sammensat genstands fuldstændighed,

  • 3) at forebygge, at oplysninger af f.eks. videnskabelig eller historisk art går tabt, eller

  • 4) den traditionelle eller rituelle brug af genstanden af et stammesamfund eller et indfødt samfund.

•••

Stk. 2 Besiddes en kulturgenstand af en anden end den, der har erhvervet den, og skal genstanden overføres, jf. stk. 1, er besidderen forpligtet til at aflevere genstanden.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udførslen af kulturgenstanden ikke ville være ulovlig på tidspunktet, hvor krav om overførelse indbringes for retten, eller hvis genstanden er udført, senest 50 år efter at den, der skabte den pågældende genstand, er død, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis kulturgenstanden er fremstillet af et eller flere medlemmer af et stammesamfund eller indfødt samfund med henblik på dette samfunds traditionelle eller rituelle brug og genstanden af den anmodende stat vil blive afleveret til dette samfund.

•••
profile photo
Profilside